Her er noen stemningsbilder etter vegghyllene er på plass.